Vitens opzeggen

Activiteiten van het bedrijf Vitens, welke diensten biedt het aan. Hoe Vitens opzeggen

 

Wat Vitens zijn klanten aanbiedt

Vitens is de grootste Nederlandse leverancier van drinkwater en biedt zijn diensten aan verschillende commerciële organisaties, evenals aan particulieren. Om van de aanbiedingen van het bedrijf te profiteren, is het noodzakelijk om een overeenkomst te sluiten die u Vitens opzeggen op elk geschikt moment.

Vitens is nog niet zo lang geleden opgericht – in 2002. Toen waren er drie organisaties die zich bezighouden met de levering van water verenigd:

 1. Waterleiding Maatschappij Overijssel.
 2. Nuon Water.
 3. Waterbedrijf Gelderland.

Om hun invloedssferen te vergroten, in 2006 fuseerde Vitens met Hydron Flevoland.

Het laboratorium van het bedrijf, gevestigd in Leeuwarden, voert jaarlijks talrijke studies naar de kwaliteit en samenstelling van het grondwater uit. De waterbemonsteringslijn is volledig geautomatiseerd. Sinds 2005 is het internationale bedrijf Vitens Evides International actief, waarmee de kwaliteit van het drinkwater wordt verbeterd en de noodzakelijke sanitaire normen worden nageleefd, die in beschaafde samenleving en in ontwikkelingslanden gehanteerd worden. Deze organisatie helpt bij het opzetten van een rioleringssysteem, bouwt sanitaire voorzieningen, verbetert de kwaliteit van het drinkwater dat wordt geleverd met moderne methoden en lanceert nieuwe waterleidingen.

Vandaag bestaat het bedrijf uit 96 productielocaties, de lengte van het distributienet bedraagt meer dan 49.000 km. Dit is voldoende om 330 miljoen m3 drinkwater naar verschillende delen van het land te transporteren:

 • Gelderland;
 • Drente (gedeeltelijk);
 • Flevoland;
 • Overijssel;
 • Utrecht;
 • Friesland.

Elke klant van het bedrijf heeft een eigen account, waarmee hij of zij van de volgende voordelen kan genieten:

 • uw persoonlijke rekeningen op elk moment van de dag of nacht te bekijken;
 • uw facturen online te betalen;
 • zelfstandig het te betalen bedrag aan te passen;
 • vitens voor eender welke voor de klant belangrijke belangrijke reden op te zeggen.

Hoe met Vitens contact op te nemen

Wilt u met het bedrijf een overeenkomst sluiten, of, omgekeerd, Vitens opzeggen – dan kunt u op een gemakkelijke manier met het personeel van het bedrijf contact opnemen via de navolgende kanalen:

Klantenservice per telefoon

0900 0650 (normale tarieven) Vanuit het buitenland +31 88 884 5060

Ma – vr

van 08.00 tot 17.00 uur

0800 0359 (gratis)

de klok rond

 

rapporteer problemen via whatsapp

via telefoonnummer: 06-82734859

Stuur een bericht

+31 6 23336777

Ma – vr

van 08.00 tot 17.00 uur

Schrijf een brief naar het bedrijf:

Klantenservice Postbus 1205 8001 BE Zwolle

 

Bezoek de website van het bedrijf

vitens.nl/contact

de klok rond

Neem contact op met de bedrijfsgemeenschap via de sociale netwerken

facebook en twitter

facebook.com/vitens

twitter.com/vitens

Ma-vrvan 08.00 tot 21.00 uur

De makkelijkste manier om Vitens opzeggen telefoonnummer, maar om een aantal redenen geven veel klanten van het bedrijf de voorkeur aan het gebruik van een speciale dienst om zich af te melden. Een van deze diensten, dat uitsluitend in het belang van de klant handelt, is Opzeggen.nl.

De redenen voor het afmelden kunnen verschillend zijn:

 • Vitens opzeggen wegens verhuizing;
 • Vitens opzeggen wegens overlijden;
 • of om een andere reden.

Hoe de diensten van Opzeggen.nl te gebruiken, de voordelen van de dienst

Eindelijk besloten om opzeggen vitens, maar u wenst al het werk niet zelf te doen? Ga naar de website van het bedrijf opzeggen.nl en vul een passend formulier in, abonnemente-opzeggen.nl. De service handelt in het belang van de klant en bereikt altijd 100% resultaat. De servicemedewerkers die zich bezighouden met opzegging, bestuderen grondig het wettelijke kader dat de klant toelaat om opzeggen vitens, waarna ze tot actie overgaan. Registratie op de site van de opzegging dienst wordt speciaal niet uitgevoerd. De service zorgt, dus, voor de maximale privacy van elk van zijn klanten.

Om aanvraag voor opzeggen vitens te doen, is het noodzakelijk om een reeks eenvoudige stapppen uit te voeren:

 1. Ga naar de site abonnement-opzeggen.nl.
 2. Kies de categorie van het bedrijf, waarvan u zich wenst af te melden.
 3. Zoek de bedrijfsnaam en ga naar de afmeldingspagina.
 4. Vul het formulier in.
 5. Kies een betalingsmethode voor de opzegdiensten.
 6. Verzend het formulier.
 7. Wacht op bevestiging van opzeggen vitens.

BELANGRIJK: de diensten van de service worden pas betaald na een succesvolle bevestiging van de voltooide afmelding volgens de eerder aangegeven methode.

Welke informatie wordt van de klant gevraagd voor een succesvolle opzegging:

 • klantregistratienummer;
 • sleuteloverdrachtdatum;
 • data van de teller, ontvangen op de dag van overdracht van de sleutel.

Als u een bevestiging van het antwoord per post wenst te ontvangen, geef voorkeur aan een aangetekende brief. In dit geval kunt u de locatie van de brief volgen en de exacte datum van bezorging bekijken. Medewerkers van de opzegdienst handelen zeer operatief. Als u op tijd uw aanvraag voor opzeggen Viten – vandaag tot 12.30 uur – indient, verwacht al morgen een positief resultaat. De dienst werkt de klok rond.

[et_pb_cpt_archive _builder_version=”3.22.4″ post_type=”afmelden” fullwidth=”off” columns=”4″ background_color_gradient_type=”linear” background_color_gradient_direction=”1px” background_color_gradient_direction_radial=”center” background_color_gradient_overlays_image=”off” posts_number=”8″ show_content=”none” show_author=”off” show_date=”off” include_tax=”category” include_tax_terms=”Overig” text_text_shadow_horizontal_length=”text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_vertical_length=”text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_blur_strength=”text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_shadow_horizontal_length=”text_shadow_style,%91object Object%93″ text_shadow_vertical_length=”text_shadow_style,%91object Object%93″ text_shadow_blur_strength=”text_shadow_style,%91object Object%93″ headings_text_shadow_horizontal_length=”headings_text_shadow_style,%91object Object%93″ headings_text_shadow_vertical_length=”headings_text_shadow_style,%91object Object%93″ headings_text_shadow_blur_strength=”headings_text_shadow_style,%91object Object%93″ meta_text_shadow_horizontal_length=”meta_text_shadow_style,%91object Object%93″ meta_text_shadow_vertical_length=”meta_text_shadow_style,%91object Object%93″ meta_text_shadow_blur_strength=”meta_text_shadow_style,%91object Object%93″ read_more_text_shadow_horizontal_length=”read_more_text_shadow_style,%91object Object%93″ read_more_text_shadow_vertical_length=”read_more_text_shadow_style,%91object Object%93″ read_more_text_shadow_blur_strength=”read_more_text_shadow_style,%91object Object%93″ z_index_tablet=”500″ /]